להזמין עכשיו!

בצע את ההזמנה שלך ישירות באתר האינטרנט שלנו והתחיל את ההרפתקה שלך עוד היום!

Additional equipment
Thank you for your message. Soon a member of Dessimi Boats team will contact you.
There was an error trying to send your message. Please try again later.